Antiseptiline geel- Intersept 2.5ml N10

5,00  (sisaldab KM-i)

Sidrunilõhnaline, antiseptiline geel kätele ja kehale. Omab viiruste-, bakterite- ja seentevastast toimet.

Lõhnastatud antiseptiline geel kätele ja kehale.

Omadused: sidrunilõhnaline antiseptiline puhastusvahend kätele ja kehale. Omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiitset toimet. Intersept geel hävitab Gram-negatiivseid, Gram-positiivseid baktereid ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (Sh HIV, Vaccinia, HBV, H1N1) kui ka ümbriseta viiruseid. Geel aurustub nahapinnalt kiiresti ning peale kasutamist jääb käenahk pehme, siidine ja meeldiva lõhnaga.

Kasutamisjuhised: Kanda väike kogus geeli kuivale nahale ja hõõruda kuni kuivamiseni. Mitte kasutada lahtistel haavadel.

Toimeained ja nende kontsentratsioon: etüülalkohol 71%, puhastatud vesi, glütseriin, karbomeer, sidruni lõhnaaine, trietanoolamiin, kvaternaarnsed ammooniumisoolad: bensüül-C12-18-alküüldimetüülkloriid ja C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)).

Toimeained:
etanool – 71%
C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid – 0,01%
C12–14-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid – 0,01%

Etanoolisisalduse mahuprotsent (% vol): 71

Ettevaatust, sisaldab biotsiide!
H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210: Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.
P305+P351+P338- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P501: Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Loaomanik: Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Sulle võib meeldida ka…

Shopping Cart
Scroll to Top
Antiseptiline geel- Intersept 2.5ml N10
5,00  (sisaldab KM-i)