Privaatsuspoliitika

Terve Pere Stuudio OÜ (edaspidi Tervistav Stuudio) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise põhimõtted (edaspidi Privaatsuspoliitika), mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Tervistav Stuudio kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis, postiaadress, juriidilise isiku ettevõtte andmed, makseandmed raamatupidamisse ) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näit. meie veebipoes tervisepood.tervistavstuuido.ee);
• veebisaidi ja veebipoe kasutamisel kliendi teekonnainfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie  e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel  (Tervistav Stuudio võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil ja/või veebipoes.  Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles Privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmeid kasutame teenuse pakkumiseks vajalikul broneerimisel, kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kogutud anonüümsete isikuandmete abil saame pakkuda  ja teavitada meie kliente Tervistav Stuudio’i tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Tervistav Stuudiole nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta edasite toimingute osas meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega , kuid tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Tervistav Stuudio avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Tervistav Stuudioile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või makseteenuse ostutamine.

Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja andmete töötlemise leiate:

  • Itella Smartposti transporditeenuse osutaja (Itella Estonia OÜ) isikuandmete töötlemise tingimustega tutvu siin: https://www.smartpost.ee/pakkide-saatmine/isikuandmete-tootlemine
  • Omniva transporditeenuse osutaja (AS Eesti Post) isikuandmete töötlemise tingimustega tutvu siin: https://www.omniva.ee/public/files/failid/Kliendiandmete_tootlemise_pohimotted_EST.pdf
  • Tarkpay makseteenuste osutaja (Meieni OÜ) privaatsuspoliitikaga tutvu siin: https://tarkpay.com/public/andmekaitsetingimused/
  • Placeti makseteenuste osutaja (Placet Group OÜ) privaatsuspoliitikaga tutvu siin: https://placetgroup.com/

Kliendi isikuandmeid säilitab Tervistav Stuudio kuni kliendilepingu lõpetamisest 12 kuuni. Andmeid, mida Tervistav Stuudio on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Tervistav Stuudio õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kogutud isikuandmete muutmine
Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik küsida, muuta ja täiendada ainult emaili teel.

Palume teavitada meid emaili teel (tervistavstuudio@gmail.com), kuna infot muuta ei ole kliendil endal võimalik teha.

Isikuandmete kaitse

Tervistav Stuudio rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus
Kõik Tervistav Stuudio kodulehe ja veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või ostu korral meie e-poes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Terve Pere Stuudio OÜ.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil tervistavstuudio@gmail.com.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Tervistav Stuudio küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel ja veebipoes, kasutame me küpsiseid.

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.

Milleks me küpsiseid kasutame?
Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
– kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks (Google Analytics, Clarity);
– parema klienditeeninduse pakkumiseks;
– kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
– kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
– veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
–  vormide täitmiseks;
– Tervistav Stuudio kodulehel ja veebipoes oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
– sisu pakkumiseks (Youtube, Google Maps, WooCommerce, Facebook).

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.

Püsivad küpsised
Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.

Kolmandate osapoolte küpsised:
Tervistav Stuudio lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:
– Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/
– Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
– Microsoft Clarity küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://clarity.global/privacy/
– Vimeo küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://vimeo.com/cookie_policy


Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.
Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.
NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.

Küpsiste kohta saab rohkem teavet
veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee/

Shopping Cart
Scroll to Top